Smluvní podmínky pro inzerci na serveru Lode.Ojeto.cz

 

 1. Server lode.ojeto.cz dostupný na internetových stránkách http://lode.ojeto.cz/ slouží ke zobrazování inzerátů nabízejících k prodeji lodě, čluny, skůtry a náhradní díly nebo jiné příslušenství k plavidlům.

 2. Inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do serveru lode.ojeto.cz, budou zpracovány provozovatelem serveru za účelem kontaktování inzerenta případným zájemcem o inzerát. Jedná se zejména o jmno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, ale inzerenti mohou poskytnout také kontaktní adresu.

 3. Inzerent dává tímto provozovateli serveru výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto osobní údaje provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou. Svůj souhlas může inzerent bezplatně kdykoliv odvolat prostřednictvím odpovědního formuláře v kontaktech na serveru (viz http://lode.ojeto.cz/contact.html) nebo napsáním e-mailu na ojeto.cz@gmail.com. Provozovatel garantuje inzerentovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

 4. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu inzerenta nebo osobních údajů inzerenta třetí osobou, pokud inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. Dále provozovatel nenese odpovědnost za nedodržení obecných bezpečnostních zásad o zvolení svého hesla, tudíž je uživatel odpovědný za zvolení dostatečně silného hesla. 

Pravidla pro inzerci

 

 1. Vkládání inzerátů s odlišnou tematikou než jsou lodě, čluny, skůtry a náhradní díly nebo jiné příslušenství k plavidlům nebo vkládání inzerátů obsahujících reklamu na jiné servery je nepřípustné.

 2. Vkládání inzerátů propagujících násilí, rasovou nesnášenlivost, inzerátů s pornografickým charakterem nebo inzerátů, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzerátů na zboží (nebo služby), jehož prodej je zakázán či omezen nebo které bylo získáno v rozporu s právními předpisy, je zakázáno.

 3. Veškeré informace uvedené v inzerátu (tj. informace o stavu nabízeného zboží, ceně, podmínkách prodeje, kontakt na majitele apod.), musí být pravdivé, úplné a aktuální. Text inzerátu musí být výstižný, psaný v českém nebo slovenském jazyce a nesmí obsahovat vulgární a nevhodná slova, otázky, zvolací věty, reklamní nebo obchodní sdělení a informace nesouvisející s nabízeným zbožím. Inzerát musí být zatřízen do co nejpřesnější kategorie. Všechny položky označené jako povinné musí být inzerentem vyplněny, jinak není možné inzerát vložit na server.

 4. Duplicitní vkládání inzerátů je zakázáno, stejně jako vkládání inzerátů pomocí automatických nástrojů nebo importů. Zároveň není povolené zakládat více účtů za účelem vkládání duplicitních inzerátů. V případě, že bude inzerent využívat více účtů, má provozovatel právo k zablokování účtů, pokud bude zjištěno, že inzerent využívá služby serveru Lode.Ojeto způsobem neslučujícím se smluvními podmínkami. Inzerent může v rámci jednoho inzerátu inzerovat pouze jeden typ zboží, nicméně v jednom inzerátu může být inzerováno více exemplářů (např. odlišné barvy).

 5. Inzerenti mohou k inzerátu připojit fotografie zobrazující nabízený předmět. Tyto fotografie musí být pořízeny inzerentem a musí zobrazovat aktuální stav nabízeného zboží. Fotografie nesmí být staženy z internetu, katalogu, od dodavatelů ani od jiných inzerentů. 

Práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Administrátoři serveru si vyhrazují právo odstranit nebo upravit inzeráty (nebo odstranit fotografie v inzerátech), které jsou v rozporu se smluvními podmínkami a pravidly inzerce či právy a oprávněnými zájmy třetích osob. Inzeráty mohou být mazány bez předchozího upozornění a bez náhrady. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo měnit pravidla pro inzerci.

 2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent, který je při zadávání inzerátu povinen dodržovat smluvní podmínky, pravidla inzerce i příslušné právní předpisy. Provozovatel za obsah inzerátu nenese žádnou odpovědnost. Zároveň inzerent odpovídá za to, že inzeráty nijak nenaruší práva třetích osob, provozovatel za zásahy do práv třetích osob nenese odpovědnost.

 3. V případě, že inzerent připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru Lode.Ojeto a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

 4. Inzeráty jsou v základní verzi neplacené. Inzerent má možnost za 129,- Kč zobrazit inzerát ve zvýhodněné galerii na dobu 14 dnů.

 5. Inzerentem vložený inzerát je na serveru zobrazován po dobu jednoho roku, poté bude smazán jak z veřejné části serveru, tak z aministračního systému. Inzeráty mohou být smazány uživatelem z veřejné části serveru kdykoliv v dřívější době. Při smazání inzerátu uživatelem zůstanou v administrační části serveru uloženy kontakty na uživatele a ID inzerátu, na vyžádání mohou být kdykoliv smazány administrátorem. Na vyžádání může být smazán také účet inzerenta spolu se všemi kontaktními údaji.

 6. Inzerent bude zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu inzerátu, popř. prostřednictvím kontaktů, které inzerent uvedl přímo v inzerátu. Obsah kontaktního formuláře provozovatel odešle na e-mailovou adresu inzerenta, uvedenou inzerentem při vkládání inzerátu na server. Veškerá následující komunikace probíhá výlučně mezi inzerentem a zájemcem.

 7. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi inzerentem a zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží a zaplacení zboží nese plně inzerent a zájemce.